Tofa Lavelua

Tofa Lavelua itou fenua, kae au alu solia mua
O lagai te lau niu ki oluga, ke tuu oluga mole toe lusa (bis)

Tamai mo fae tatau ai pe, sioku mauli mo toku mate
Kapau eau tau pea eau mate, au nofa noa au mate pe (bis)

Tupulaga talavou solia, tuuake pea tou hiki nima
Fakaapaapa fakafiafia, he ko sii loto mooni aia (bis)

Ka hoko siaku temi haele, mole kei galo siaku fae,
e hui age sioku vene moona lomilomi tooku vae(bis)

ka hoko siaku kake mouga, mole kei galo siaku matua
ke na hui age siaku fana, moona lomilomi ko oku tua (bis)

Ko te aluaga ote lau pisi, kae kua hula noa o ta hui
Ite fua fana ite aho fuli, mote vene e talu pe i muli (bis)


Chant de la batterie du RIMAP-NC


Retour au Menu
'Chants du Pacifique'
Commentaires, critiques, demandes d'informations
contact :administrateur du site non-officiel des Troupes De Marine